TV& VIDEO

đàm phán TPP

Nối lại đàm phán TPP tại Nhật Bản

Nối lại đàm phán TPP tại Nhật Bản

VTV.vn - Trưởng đoàn đàm phán 11 nước thành viên TPP đã tái nhóm họp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.