TV& VIDEO

đàm phán TPP

Đàm phán CPTPP: “Khó khăn nhất là giữ các chuẩn mực cao”

Đàm phán CPTPP: “Khó khăn nhất là giữ các chuẩn mực cao”

VTV.vn -Theo ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), khó khăn lớn nhất trong đàm phán CPTPP hiện nay là giữ các chuẩn mực cao.