TV& VIDEO

đánh lừa người tiêu dùng

Phơi bày chiêu trò sản xuất rượu ngoại giả “1 vốn 40 lời”

Phơi bày chiêu trò sản xuất rượu ngoại giả “1 vốn 40 lời”

VTV.vn - Trong vai người đi học nghề pha chế rượu ngoại giả, phóng viên của chương trình 389 đã nhận diện chiêu trò sản xuất rượu ngoại giả “1 vốn 40 lời” của các đối tượng.