đê bao

Nhiều hệ thống đê bao tại Thừa Thiên Huế xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều hệ thống đê bao tại Thừa Thiên Huế xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Tại Thừa Thiên Huế, nhiều hệ thống đê bao đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sản lượng nông nghiệp, đặc biệt là sau các đợt thiên tai.