TV& VIDEO

dịch vụ xã hội

ADB cho Philippines vay 3,8 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng

ADB cho Philippines vay 3,8 tỷ USD phát triển cơ sở hạ tầng

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á sẽ cấp khoản vay trị giá 3,8 tỷ USD để quốc gia Đông Nam Á này sử dụng thực hiện các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội.