TV& VIDEO

điểm bỏ phiếu

Nước Áo bầu cử Quốc hội sớm

Nước Áo bầu cử Quốc hội sớm

VTV.vn - Người dân Áo hôm nay (15/10) đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm, được cho là có thể mở đường để nước này có nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất châu Âu.