TV& VIDEO

diện hộ nghèo

Khó khăn trong hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo ở Gia Lai

Khó khăn trong hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo ở Gia Lai

VTV.vn -Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Gia Lai theo Quyết định 755 của Thủ tướng vẫn nhiều khó khăn.