TV& VIDEO

diều

Lễ hội diều quốc tế ở Đan Mạch

Lễ hội diều quốc tế ở Đan Mạch

VTV.vn - Diều vừa 1 thú chơi, vừa là thể thao mà cũng là nghệ thuật, đó là những gì mà những người tham gia lễ hội diều quốc tế tại Đan Mạch có thể cảm nhận được.