đồ chơi bạo lực

Dễ dàng mua bán các loại đồ chơi bạo lực tại chùa Hương

Dễ dàng mua bán các loại đồ chơi bạo lực tại chùa Hương

VTV.vn - Các loại đồ chơi bạo lực, đã bị cấm nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hiện đang được bày bán công khai tại Chùa Hương.