TV& VIDEO

đồ chơi bạo lực

Dễ dàng mua bán các loại đồ chơi bạo lực tại chùa Hương

Dễ dàng mua bán các loại đồ chơi bạo lực tại chùa Hương

VTV.vn - Các loại đồ chơi bạo lực, đã bị cấm nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hiện đang được bày bán công khai tại Chùa Hương.