TV& VIDEO

đổi mới giáo dục

Đổi mới giáo dục- Nhìn từ góc độ người thầy

Đổi mới giáo dục- Nhìn từ góc độ người thầy

VTV.vn - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Đổi mới giáo dục- Nhìn từ góc độ người thầy".