TV& VIDEO

em học sinh nghèo

Lớp học miễn phí tại Quảng Nam

Lớp học miễn phí tại Quảng Nam

VTV.vn - Nhóm bạn trẻ tại Quảng Nam bắt đầu hành trình thiện nguyện với hành trang là phấn trắng, bảng đen và những kiến thức được rèn giũa trong quãng thời gian học tập.