TV& VIDEO

giá trên trời

Đẹp long lanh, giá trên trời nhưng các món đồ này lại cực kỳ vô dụng

Đẹp long lanh, giá trên trời nhưng các món đồ này lại cực kỳ vô dụng

VTV.vn - Đẹp long lanh, giá hàng nghìn, triệu đô la nhưng những món đồ dưới đây lại cực kỳ vô dụng.