giáo sư

Công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư 2017

Công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư 2017

VTV.vn - Ngày 5/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.