TV& VIDEO

giáo sư

Việt Nam có chức danh “Giáo sư âm nhạc”?

Việt Nam có chức danh “Giáo sư âm nhạc”?

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên cho rằng không có chuyện ca sĩ được phong chức danh "Giáo sư". Đây là chức danh chỉ dành cho những người làm công tác nghiên cứu.