giáo viên cắm bản

Chuyện giáo viên "cắm bản" ở vùng cao Quảng Bình

Chuyện giáo viên "cắm bản" ở vùng cao Quảng Bình

VTV.vn - Đối với thầy, cô ở các trường học vùng cao Quảng Bình, chỉ cần học sinh tích cực tới trường là điều ý nghĩa nhất.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive