TV& VIDEO

hát xoan

Hát Xoan - Bảo tồn và tìm hướng phát huy giá trị

Hát Xoan - Bảo tồn và tìm hướng phát huy giá trị

VTV.vn - Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên ở Việt Nam, cũng là đầu tiên trên thế giới, được UNESCO đưa khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 8/12 vừa qua.