TV& VIDEO

hát xoan

Để hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Để hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

VTV.vn - Đưa hát Xoan lan toả trong đời sống từ nếp nhà, trường học đến các liên hoan - đó là nỗ lực của cả chính quyền và cộng đồng, đáp ứng khuyến nghị từ UNESCO.