TV& VIDEO

hỗ trợ pháp lý

Bồi thường cho ngư dân có tàu vỏ thép bị hư hỏng tại Bình Định: Sẽ thương lượng lần cuối vào ngày 3 - 4/4

Bồi thường cho ngư dân có tàu vỏ thép bị hư hỏng tại Bình Định: Sẽ thương lượng lần cuối vào ngày 3 - 4/4

VTV.vn - Hai Công ty đóng tàu tiếp tục thương lượng với 19 ngư dân Bình Định có tàu vỏ thép bị hư hỏng lần cuối vào ngày 3,4/4. Nếu không thương lượng được, ngư dân sẽ khởi kiện.