TV& VIDEO

học thêm

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Quá tham vọng và vội vàng?

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Quá tham vọng và vội vàng?

VTV.vn - Mới đây, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố đã đón nhận sự quan tâm đặc biệt của xã hội.