TV& VIDEO

Hồi giáo

Người Hồi giáo trở lại cầu nguyện ở đền Al-Aqsa sau 2 tuần “tẩy chay”

Người Hồi giáo trở lại cầu nguyện ở đền Al-Aqsa sau 2 tuần “tẩy chay”

VTV.vn - Ngày 27/7, lần đầu tiên sau 2 tuần "tẩy chay", người Hồi giáo đã vào cầu nguyện ở quần thể Haram al-Sharif tại Thành cổ Jerusalem.