hợp tác quân sự

Mỹ - Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ - Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

VTV.vn - Mỹ muốn Indonesia sẽ đóng vai trò như một điểm tựa quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.