TV& VIDEO

IIB

Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế

Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế

VTV.vn - Hôm nay (4/12), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) tổ chức Hội nghị Hội đồng lần thứ 104 của IIB.