TV& VIDEO

khan hiếm vaccine

Năm 2017, Việt Nam mới hết khan hiếm vaccine dịch vụ

Năm 2017, Việt Nam mới hết khan hiếm vaccine dịch vụ

VTV.vn - Năm 2016, Việt Nam tiếp tục khan hiếm vaccine 5 trong 1. Sang năm 2017, tình trạng này mới được cải thiện.