TV& VIDEO

kho vũ khí hạt nhân

Tổng thống Trump muốn Mỹ đứng đầu về vũ khí hạt nhân

Tổng thống Trump muốn Mỹ đứng đầu về vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Tổng thống Trump cho biết, nếu các nước vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ phải là quốc gia đứng đầu về điều này.