TV& VIDEO

kinh doanh thực phẩm bẩn

Ý kiến của các đại biểu Quốc hội về an toàn thực phẩm

Ý kiến của các đại biểu Quốc hội về an toàn thực phẩm

VTV.vn - Qua nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội trong sáng 5/6, người dân đã có cái nhìn khá toàn diện về tình hình an toàn thực phẩm hiện nay.