TV& VIDEO

lính thủy đánh bộ

Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản hoãn tập trận chung

Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản hoãn tập trận chung

VTV.vn - Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản đã quyết định hoãn cuộc tập trận chung.