Miền Đông Bắc nước Mỹ

Bão muộn tấn công miền Đông Bắc nước Mỹ

Bão muộn tấn công miền Đông Bắc nước Mỹ

VTV.vn - Cơn bão Toby kèm theo tuyết dày đặc tạo thành những lớp băng dày trên đường phố đã tác động tới 4 thành phố lớn gồm New York, Boston, Philadelphia và Washington.