TV& VIDEO

Nạn ăn xin

Tràn lan giả danh ăn xin ở trung tâm TP.HCM

Tràn lan giả danh ăn xin ở trung tâm TP.HCM

VTV.vn - Tình trạng ăn xin vẫn xuất hiện tại trung tâm TP.HCM với muôn kiểu giả dạng để nhận sự bố thí của người đi đường.