TV& VIDEO

Năng suất lao động Việt Nam

Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần

Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần

VTV.vn - Năng suất lao động Việt Nam hiện thấp hơn 15 lần so với Singapore, thấp hơn 6 lần so với Malaysia và thấp hơn Thái Lan gần 3 lần.