TV& VIDEO

Năng suất lao động Việt Nam

Khép kín quy trình đào tạo–việc làm: Chọn hiền tài, cho ra lò lao động chuẩn quốc tế

Khép kín quy trình đào tạo–việc làm: Chọn hiền tài, cho ra lò lao động chuẩn quốc tế

VTV.vn - Câu chuyện thí sinh thi đỗ đại học nhưng ra trường không kiếm được việc làm, hoặc có năng suất lao động thấp có thể sẽ thay đổi trong một vài năm tới.