TV& VIDEO

ngân hàng ngoại

Nhiều ngân hàng ngoại tại Việt Nam thay đổi chiến lược kinh doanh

Nhiều ngân hàng ngoại tại Việt Nam thay đổi chiến lược kinh doanh

VTV.vn - Trước sự biến động của nền kinh tế tài chính trong nước và thế giới, các ngân hàng trong nước và ngân hàng ngoại tại Việt Nam đang hướng dần sang lĩnh vực bán lẻ.