TV& VIDEO

ngân sách quốc gia

Pháp công bố ngân sách quốc gia 2018

Pháp công bố ngân sách quốc gia 2018

VTV.vn - Ngày 27/9, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch ngân sách quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron.