TV& VIDEO

ngành kinh tế mũi nhọn

Sức hấp dẫn từ cổ phiếu nhóm ngành du lịch trong năm 2018

Sức hấp dẫn từ cổ phiếu nhóm ngành du lịch trong năm 2018

VTV.vn - Chọn đầu tư cổ phiếu nhóm ngành du lịch là ý kiến của một số thành viên thị trường khi nói về cơ hội đầu tư, kinh doanh năm 2018.