TV& VIDEO

Ngoại trưởng Hillary Clinton

[INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ

[INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ

VTV.vn - Donald Trump - vị tỷ phú 70 tuổi đã khiến tất cả mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.