Ngoại trưởng Hillary Clinton

[INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ

[INFOGRAPHIC] Donald Trump - Tổng thống tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ

VTV.vn - Donald Trump - vị tỷ phú 70 tuổi đã khiến tất cả mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác để trở thành vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive