TV& VIDEO

nhà báo thiệt mạng

Gần 2.300 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp trong 25 năm qua

Gần 2.300 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp trong 25 năm qua

VTV.vn - Liên đoàn nhà báo quốc tế vừa công bố báo cáo cho thấy, gần 2.300 nhà báo đã thiệt mạng khi tác nghiệp trong 25 năm qua, phần lớn là các phóng viên chiến trường.