TV& VIDEO

nhường đường

Văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông

Văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông

VTV.vn - Chen lấn luôn dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Thói quen này lây lan quá nhanh và diễn ra ở mọi lĩnh vực. Ngay cả trong giao thông cũng không ngoại lệ.