TV& VIDEO

nô lệ

Hơn 40 triệu người trên thế giới đang phải sống trong cảnh nô lệ

Hơn 40 triệu người trên thế giới đang phải sống trong cảnh nô lệ

VTV.vn - Đây là con số thống kê vừa được công bố bởi Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).