TV& VIDEO

nước mắm truyền thống

Báo cáo kiểm điểm các cá nhân vụ “nước mắm asen”

Báo cáo kiểm điểm các cá nhân vụ “nước mắm asen”

VTV.vn - Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo kiểm điểm, xử lý các cá nhân trong vụ cố tình công bố sai thông tin về nước mắm truyền thống.