TV& VIDEO

ô nhiễm khói mù

Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á

Ô nhiễm nghiêm trọng ở các nước Tây Nam Á

VTV.vn - Trong lúc các nước tham dự hội nghị COP22 tại Marocco, khói mù do ô nhiễm vẫn đang bao trùm nhiều tỉnh ở Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ.