TV& VIDEO

O Plus

O Plus: "Tham gia ngành giải trí như đi kinh doanh"

O Plus: "Tham gia ngành giải trí như đi kinh doanh"

VTV.vn - Các thành viên nhóm O Plus rất hài hước chia sẻ trong lĩnh vực giải trí, họ giống như đi kinh doanh bằng chính hình ảnh, giọng hát của bản thân.