TV& VIDEO

phát triển tên lửa

Iran khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo

Iran khẳng định quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo

VTV.vn - Iran sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo.