quá tải bệnh viện

Quá tải bệnh viện và gánh nặng bệnh tật

Quá tải bệnh viện và gánh nặng bệnh tật

VTV.vn - Quá tải bệnh viện đang làm cho gánh nặng bệnh tật càng lớn hơn khi thời gian điều trị kéo dài