Sán lá gan

Nguy cơ mắc sán lá gan từ thói quen ăn đồ sống

Nguy cơ mắc sán lá gan từ thói quen ăn đồ sống

VTV.vn - Sán lá gan lá loại sán có hình dạng như chiếc lá, thường sống ký sinh chủ yếu ở trâu,bò, chó mèo, ốc. Ấu trùng sán thường đóng kén trên các thực vật thủy sinh.