TV& VIDEO

sông la Ngà

Bình Thuận: Sắp đấu giá quyền khai thác cát xây dựng

Bình Thuận: Sắp đấu giá quyền khai thác cát xây dựng

VTV.vn - Trong tháng 7 tới đây, các quy hoạch khoáng sản thông thường sẽ được trình ra Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận làm cơ sở đấu giá quyền khai thác.