sông la Ngà

Bình Thuận: Sắp đấu giá quyền khai thác cát xây dựng

Bình Thuận: Sắp đấu giá quyền khai thác cát xây dựng

VTV.vn - Trong tháng 7 tới đây, các quy hoạch khoáng sản thông thường sẽ được trình ra Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận làm cơ sở đấu giá quyền khai thác.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive