TV& VIDEO

sự nghiệp công lập

Giảm 10% biên chế từ nay đến 2021

Giảm 10% biên chế từ nay đến 2021

VTV.vn - Từ nay tới năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (hơn 205.000 người so với năm 2015).