sự nghiệp công lập

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập của Ninh Thuận thành công ty cổ phần

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập của Ninh Thuận thành công ty cổ phần

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt danh mục gồm 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2018-2020.