TV& VIDEO

sức khỏe con người

Hơn 50 nước ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Hơn 50 nước ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

VTV.vn - Các nước tham gia Hiệp ước cam kết không cho các quốc gia khác đồn trú hoặc lắp đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước mình.