TV& VIDEO

tai biến y khoa

Tai biến y khoa nhìn từ nhiều phía

Tai biến y khoa nhìn từ nhiều phía

VTV.vn - Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều liên quan đến ngành y tế năm qua đó là tai biến y khoa. Tai biến y khoa có thể xảy ra ở bất cứ nước nào trên thế giới.