TV& VIDEO

Tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Tĩnh cần định hướng phát triển kinh tế theo hướng nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.