TV& VIDEO

Thanh thiếu niên Việt Nam

Xóa bỏ khoảng cách khoa học máy tính cho giới trẻ

Xóa bỏ khoảng cách khoa học máy tính cho giới trẻ

VTV.vn - Microsoft cho biết, sẽ kết hợp với hơn 100 tổ chức NGOs toàn cầu nhằm xóa bỏ khoảng cách về kỹ năng Khoa học Máy tính cho giới trẻ tại các cộng đồng.