TV& VIDEO

thiệt mạng

Gia đình của 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc) có thể không được bồi thường

Gia đình của 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan (Trung Quốc) có thể không được bồi thường

VTV.vn - Thông tin này đang gây bức xúc đối với gia đình các nạn nhân. Công ty Tịch Ca (nơi các công nhân Việt thiệt mạng làm việc) cho rằng đó là sự cố xảy ra ngoài giờ làm việc.