TV& VIDEO

thỏa thuận ngừng bắn lịch sử

Colombia: FARC ra lệnh ngừng bắn

Colombia: FARC ra lệnh ngừng bắn

VTV.vn - Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 28/8 đã chính thức ra lệnh ngừng bắn như là một phần của một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 52 năm.