TV& VIDEO

THPT

50% thí sinh thi THPT Quốc gia đăng ký từ 1 - 3 nguyện vọng

50% thí sinh thi THPT Quốc gia đăng ký từ 1 - 3 nguyện vọng

VTV.vn - Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 866.000 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh đăng ký từ 1 - 3 nguyện vọng chiếm 50%.