THPT

Đề xuất dạy môn âm nhạc ở cấp THPT

Đề xuất dạy môn âm nhạc ở cấp THPT

VTV.vn - Đây là điểm thay đổi đáng chú ý trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được soạn thảo và công bố lấy ý kiến trong thời gian tới.