TV& VIDEO

thu hút du lịch

Thu hút du lịch tại vùng đất bị bỏ hoang sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản

Thu hút du lịch tại vùng đất bị bỏ hoang sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản

VTV.vn - Những vùng đất bị bỏ hoang sau thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản đang thu hút những khách du lịch muốn tìm hiểu về những kỷ niệm buồn của Fukushima.