TV& VIDEO

Cuộc sống thanh bình của ngư dân làng chài Phước Hải

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 02/11/2014 06:00 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai1-1-1414852797665.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai5-1-1414852797677.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai3-1-1414852797665.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai8-1-1414852797680.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai4-1-1414852797676.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai12-1-1414852797684.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai2-1-1414852797665.jpg
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2014/vnp-langchai6-1-1414852797679.jpg

Ngư dân làng chài Phước Hải là những người dân lao động chất phác, dễ gần gũi, không nề hà tiếp chuyện với những người lạ từ phương xa đến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI